بسم الله الرحمن الرحیم


گروه سبک زندگی اسلامی محیا


مقام معظم رهبری:   محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی من را شبیه زندگی آنها (اهل بیت) قرار بده؛ یعنی سبک زندگی؛ ما این را میخواهیم؛ این را از ما خواسته‌اند

تربیت


tarbeat.ir


این سایت آرشیوی از مجموعه آثار استاد اخوان‌ اعم از کتب، مقالات، اخبار، مصاحبه ها، نوا و نماهاست

محیا بازار


mahyabazar.ir


این سایت در جهت ترویج فرهنگ تغذیه و درمان در طب اسلامی می‌باشد.هدف ما معرفی طبی جدید نیست، هدف ما هدیه دادن سلامتی پایدار به شماست

محیا درس


MAHYADARS.IR


این سایت حاوی اطلاعات در حوزه طب و سبک زندگی طیب تحت اشراف استاد اخوان می باشد